หน้าแรก

บริษัท แก๊สเซ็นเตอร์2001 จำกัด ก่อตั้งแต่ปี คศ. 2001 ดำเนินกิจการก๊าซอุตสาหกรรมและทางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง มีความรู้ความชำนาญด้านแก๊สอุตสาหกรรม,ก๊าซทางการแพทย์ และแก๊สพิเศษอื่นๆ โดยมีเครื่องมือวิเคราะห์ที่แม่นยำและทันสมัย เช่น GC เอาใจใส่นับตั้งแต่ขั้นตอนจัดซื้อ นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศและกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตราฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมทั้งการบริการลูกค้าหลังการขายอย่างต่อเนือง ได้ขยายสาขาไปยังภาคเหนือ จังหวัดอุตรดิตถ์และน่านเพื่อให้ครอบคลุมและสนองตามความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนือง ปัจจุบันบริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มประเทศ CLMV ให้สร้างโรงงานบรรจุแก๊สแอลพีจีและโรงงานบรรจุออกชิเจนและได้ร่วมทุนกับบริษัท สีกันใจ ออกชิเจน จำกัด จาก สปป.ลาว จึงเชื่อได้ว่าบริษัทฯ สามารถสนองต่อความต้องการลูกค้าที่ต้องการจะสร้างโรงงานบรรจุแก๊สแอลพีจี,ก๊าซออกชิเจน,ก๊าซอาร์กอน,ก๊าซไนโตรเจน,ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และบรรจุแก๊สอะชิทิลีน(AC) และบริษัท แก๊สเซ็นเตอร์จำกัดเพิ่มศักยภาพได้เป็นตัวแทนของJinxin Machinery Co.,Ltd ผู้ผลิตถังDeware liqude Nitrogenจากประเทศจีน แต่เพียงผู้เดียว